Välkommen till viagogo

Hjälpcenter

Vilka är viagogos Allmänna Villkor?

Allmänna Villkor

1.1 Introduktion. Välkommen till viagogos biljettorg på nätet ("Sajten"). Dessa allmänna villkor (inklusive de dokument som vi hänsvisar till i detta avtal) ("Avtalet") anger villkoren i Avtalet mellan dig ("Du") och viagogo AG ("viagogo", "Vi" eller "Oss") för inköp och försäljning av biljetter ("biljetter"), och alla andra tjänster ("Tjänster") som vi tillhandahåller. Genom att använda vår Sajt accepterar du det här Avtalet.

1.2 Biljettorg. viagogo tillhandahåller en tjänst som gör att medlemmar som vill köpa biljetter ("Köpare") kan hitta medlemmar som vill sälja biljetter ("Säljare"). viagogo tar inte äganderätten till den underliggande biljetten och den faktiska transaktionen som sker mellan Köpare och Säljare. När köparen och säljaren påbörjat en transaktion täcks alla transaktioner av viagogos garanti.

1.3 viagogo Garanti. När du köper biljetter på viagogo garanterar viagogo att du får biljetterna du betalat för i tid före evenemanget. I sällsynta fall kan problem uppstå och den ursprungliga säljaren kan inte leverera biljetterna som är till salu. I dessa fall kommer viagogo efter eget gottfinnande granska tillgängligheten av biljetter i samma prisklass och antingen erbjuda ersättningsbiljetter utan extra kostnad eller återbetala dig. Prisklassen bestäms av viagogo efter eget godtycke. När du säljer biljetter på viagogo och du tillhandahåller exakt de biljetter du uppgett och köparen kan gå på evenemanget, garanterar viagogo att du får betalt för försäljningen.

1.4 Ändringar. Om vi ändrar detta Avtal, skall vi publicera en reviderad version av Avtalet, som automatiskt skall ersätta villkoren i detta Avtal. Den reviderade versionen av detta Avtal kommer automatiskt att gälla från den tidpunkt det publiceras på Sajten. Genom att fortsätta att använda Sajten och dess Tjänster, efter att viagogo har publicerat det reviderade Avtalet, accepterar Du det reviderade Avtalet. Om Du inte accepterar villkoren i detta Avtal eller en reviderad version av detta Avtal, ber vi Dig att inte använda dig av Sajten eller Tjänsterna.


2.1 Krav. För att bli en medlem av denna Sajt, måste du acceptera villkoren i detta Avtal. Du kan endast använda Tjänsten om du har laglig rätt att ingå och bilda ett bindande kontrakt. Om Du inte uppfyller kraven, använd inte Tjänsten.

2.2 Registrering. Vi tillåter Dig inte att köpa eller sälja biljetter innan du har skapat ett användarkonto. För att skapa ett användarkonto måste du ange ditt fullständiga namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

2.3 Användarnamn och Lösenord. Du måste ha ett användarnamn och ett lösenord för att få tillgång till Sajten och kunna använda Tjänsterna. Du ansvarar för att upprätthålla säkerheten i samband med ditt användarnamn och lösenord och Du är ansvarig för aktiviteter som sker under ditt användarnamn och lösenord.

2.4 Annonsering. För att sälja biljetter, lägger Säljaren upp en annons på Sajtens databas. Säljaren prissätter biljetten och anger information om bland annat evenemanget, datum, sektion, plats och rad för annonsen, allt i enlighet med den process som beskrivs i hjälpsidorna. När du annonserar ut sittplatsbiljetter måste alla biljetter i samma annons vara platser bredvid varandra. Om biljetterna inte är i ordning måste säljare skapa en separat annons. Om en säljare skickar biljetter som inte är i ordningsföljd men annonserade som sådana kan viagogo debitera säljaren en ersättningsavgift och andra avgifter, vilka specificeras i avsnittet 5. "Piggyback"-biljetter kan inte säljas i samma annons. "Piggyback"-biljetter är för platser som ligger direkt bakom varandra. För att sälja biljetter på Sajten, måste Du ange ett giltigt kredit- eller betalkort. Du ger Oss också full rätt att återvända, ändra, anpassa, publicera och exponera din biljettannons på Sajten och på våra samarbetspartners webbplatser. Detta innebär att Vi kan marknadsföra de biljetter du vill sälja.

2.5 Moms på Säljarens vinster. Säljaren är ansvarig för att avgöra om han/hon är skyldig att redovisa moms på försäljningen av biljetten. Vi tar inget ansvar för sådana frågor. Om Säljaren är skyldig att redovisa moms (Sverige eller andra) på försäljningen av biljetten, bör Säljaren inkludera moms i priset för biljetten. Observera att denna skatt är skild från den moms viagogo är skyldig att ta ut på sina avgifter.

2.6 Lämna ett anbud. En medlem som vill köpa biljetter söker först igenom Sajtens databas för biljetter annonserade av Säljare som uppfyller Köparens önskningar. När köparen hittar en önskad biljett, meddelar Köparen Oss med ett "erbjudande" av biljetten. Observera att Säljaren möjligen kan ta betalt för moms på de sålda biljetterna. Följaktligen kan biljettpriset som visas (före våra avgifter) innefatta moms (Sverige eller andra). Observera att detta inte inkluderar den moms som Vi är skyldiga att ta ut på våra avgifter. Som Köpare, ger Du Oss ditt tillstånd att debitera ditt kredit- betalkort, PayPal-konto, eller bankkonto för inköp av de utvalda biljetterna.

2.7 Godkännande av betalning. När Vi får ett erbjudande via kredit- eller betalkort, erhåller Vi ett godkännande från Köparens kredit- eller betalkort motsvarande priset, och bokningsavgifter, och fraktkostnader för biljetten. Vi kommer också att lägga till moms på våra avgifter om det är applicerbart. Tillståndet förblir på Köparens kredit- eller betalkort tills dess att försäljningen avslutas, eller beställningen makuleras. När Vi får ett erbjudande via PayPal, erhåller Vi ett godkännande från Köparens PayPal-konto motsvarande priset, bokningsavgifter, och fraktkostnader för biljetterna. Vi kommer också att lägga till moms på våra avgifter om det är applicerbart. När Vi får erbjudande via banköverföring, kontrollerar vi att bankkontot är giltigt.

2.8 Anmälan. När Vi får ett godkännande från Köparen, meddelar vi detta till Säljaren via e-post och/eller telefon, och Vi bekräftar till Säljaren att Köparen är villig att betala det angivna priset, bokningavgifter, fraktkostnader, samt skatter på våra avgifter.

2.9 Bekräftelse från Säljaren. Förutom vad som anges i avsnitt 2.9 a), måste säljaren bekräfta försäljningen av biljetterna inom Fyrtioåtta (48) timmar. Säljaren bör använda vårt automatiserade online-system för att bekräfta. Innan Säljaren slutför säljarprocessen och förbinder sig att sälja sina biljetter, kan Säljaren se serviceavgiften och skatterna. Säljare har fyrtioåtta (48) timmar på sig från när biljetterna sålts att ”Rapportera ett problem” (det innebär att de inte längre kan leverera de exakta biljetterna som annonserades). Säljare kan “Rapportera ett problem” genom att använda länken på bekräftelsesidan. I den händelse av att en Säljare inte har bekräftat en transaktion inom fyrtioåtta (48) timmar, eller en Säljare "Rapporterar ett Problem" kan Säljaren, utan förbehållen rätt, vara skyldig att betala en ersättningsavgift, andra avgifter och /eller konsekvenser, så som anges i Sektion 5.

2.9 a) Undantag till Säljares Skyldighet att Bekräfta. Säljare som förbinder sig skicka biljetterna direkt till viagogo är inte skyldiga att bekräfta beställningen. Sådana säljare har ingen rätt att "Rapportera ett problem" och ordern automatiskt bekräftas omedelbart efter försäljningen. Om annonserade biljetten inte levereras, har viagogo rätten att debitera säljaren för ersättningsavgift och andra avgifter, enligt avsnitt 5.

2.10 Ta Betalt. När Vi har fått en bekräftelse på att Säljaren har skickat biljetterna, debiterar Vi Köparen för biljettpriset, bokningsavgift, fraktkostnader samt skatter på våra avgifter. Under inga omständigheter ger Vi ut Köparens betalningsinformation till Säljaren. Pengarna betalas ut till Oss, och Vi betalar Säljaren via det betalningssätt han/hon har valt och i enlighet med betalningspolicyn som specificeras i våra hjälpsidor.

2.11 Åliggande att tillhandahålla biljetter. Efter det att Säljaren annonserar biljetter till försäljning och Köparen köper eller budar på biljetterna, är Säljaren ansvarig för att slutföra transaktionen med det exakta antalet biljetter som anges i annonsen. Säljaren kommer att debiteras en ersättningsavgift om Säljaren annonserar och bekräftar transaktionen, eller annonserar biljetterna i en auktion, och dessa biljetter inte finns tillgängliga i det exakta antalet som anges i annonsen. Ersättningsavgiften beror på marknadspriset och hur mycket det kostar Oss att köpa likvärdiga eller bättre ersättningsbiljetter till Köparen. I händelse av inställt eller ombokat evenemang, förbehåller sig viagogo rätten att makulera en Säljares transaktion. Om dina biljetter av någon anledning returneras till oss eller inte kan levereras kommer vi försöka leverera dem igen upp till högst tre gånger. Vi strävar efter att arrangera om leveransen till kunden eller ordna med en upphämtningsplats. Om detta inte lyckas kommer vi inte erbjuda någon återbetalning. Vårt mål är att alla biljetter ska levereras i tid för evenemanget där tidsramen tillåter. Vi kan kräva evenemangs- eller biljettkontorsupphämtning (’upphämtning’).

2.12 Säljarens Betalning. Säljaren betalas 5-8 dagar efter evenemanget om Köparen av biljetten mottagit dem. Vi förbehåller Oss rätten att hålla inne betalningen eller debitera för återbetalning om evenemanget var ombokat eller inställt eller om Vi har god tro att misstänka att försäljningen var olaglig eller på annat sätt bryter mot villkoren i detta Avtal.

2.13 Biljettinformation. Datum, tider, spelplatser och liknande för evenemanget som uppges på biljetten kan ändras. Det är Köparens ansvar att kontrollera de senaste ändringarna genom att kontakta arrangören eller arenan, eller genom att kontrollera eventuella ändringar på evenemanget officiella hemsida.

2.14 Ersatta platser. Biljettannonser representerar en plats. Biljetter kan ersättas med jämförbara eller bättre sittplatser utan Köparens godkännande.

2.15 Krav enligt viagogos garanti. Om du erhåller biljetter från säljaren som inte motsvarar de biljetter du beställde, eller om biljetterna är ogiltiga för evenemanget, rekommenderar vi starkt att du Kontaktar oss för att rapportera ärendet. Ärendet måste rapporteras inom 14 dagar efter att du erhållit biljetterna, annars täcks de inte av viagogos garanti. Skulle du uppleva problem med dina biljetter på evenemangsdagen måste du kontakta viagogo inom 48 timmar efter händelsen för att rapportera ärendet. I vissa fall kan du behöva fylla i ett tvisteformlulär och lämna ytterligare information för att erhålla ersättning. Om Köparen, efter att ha mottagit biljetterna, är missnöjd med någon del av inköpet måste Köparen följa reglerna för tvistlösning som anges i viagogos Garanti.

2.16 Säsongskort. Om köparen misslyckas med att returnera ett Säsongskort till viagogo inom 24 timmar efter evenemangets slut, samtycker Köparen till att viagogo debiterar en avgift för ”misslyckad returnering” på 200 € per säsongskort som inte returneras till den betalningsmetod som användes vid biljettköpet. Denna avgift debiteras utöver beloppet som ursprungligen betalades för biljetterna..


3.1 Detaljerade beskrivningar. För alla biljetter som Du som Säljare annonserar, garanterar Du att beskrivningen av de biljetter som utbjudits till försäljning är korrekt. Du garanterar också att du äger biljetterna och har tillstånd att överlåta eller sälja biljetterna. I de fall du säljer biljetter av kommersiella skäl, garanterar du att du har rätt att göra det.

3.2 Annan information. Du försäkrar att all information som Du ger till Oss, till andra medlemmar, eller besökare av Sajten (a) inte är falsk, felaktig, vilseledande, obscen eller nedsättande; (b) inte är olaglig; (c) inte innefattar försäljning av förfalskade eller stulna föremål; (d) inte strider mot någon tredje parts upphovsrätt, patent, varumärke, affärshemlighet, rättigheter för publicitet eller sekretess, eller andra rättigheter; (e) inte strider mot några lagar, stadgar, föreskrifter eller förordningar, inklusive men inte begränsat till, de som reglerar konsumentskydd, illojal konkurrens, åtgärder mot diskriminering eller falsk marknadsföring; (f) inte innehåller några virus eller program som är avsedda att skada, störa, avlyssna eller expropriera något system, data eller personlig information.

3.3 Lagar och förordningar. Du garanterar att du kommer att följa alla applicerbara lokala, regionala, nationella och internationella lagar, författningar och förordningar beträffande användningen av Sajten och försäljningen av biljetter. Du garanterar att du är över 18 år och har laglig rätt att göra transaktioner.

3.4 Hålla skadelös. Du samtycker till att hålla viagogo och (om applicerbart) eventuella moderbolag, dotterbolag, koncernbolag, tjänstemän, direktörer, advokater, ombud och anställda oskyldiga och skadelösa mot allt ansvar, kostnader och utgifter (inklusive skäliga advokatarvoden) som förorsakats viagogo och (om applicerbart) eventuella moderbolag, dotterbolag, koncernbolag, tjänstemän, direktörer, advokater, ombud och anställda som uppstår till följd av anspråk från en tredje part som involverar, relaterar till eller berör någon av dina handlingar eller försummelser på denna Sajt.


4.1 Dubblerade annonser och borttagning av biljetter. För att annonsera biljetter på viagogo måste Du först registrera dig på Sajten. När annonsen har lagts upp, rekommenderar Vi dig starkt att inte lägga upp den för försäljning någon annanstans. Om du postar din biljett till försäljning på andra marknadsplatser är du skyldig att ta bort din biljett från Sajten omedelbart om din biljett säljs någon annanstans. Förutom vad som anges häri, samtycker Du till att inte marknadsföra biljettförsäljningen på viagogo genom någon annan webbsida. Vi förbehåller oss rätten att förbjuda användare från att annonsera på viagogo om de inte kan tillhandahålla de exakta biljetterna som annonserats på viagogo.

4.2 Stöldgods. Försäljning av stöldgods på # (# contentID: 2101 #) är strängt förbjuden och bryter mot lokala, nationella och internationella lagar. # (# ContentID: 2101 #) # stödjer brottsbekämpade insatser för att återfå stöldgods som är annonserade på Sajten, och uppmanar till rättsliga åtgärder mot dem som medvetet försöker sälja sådana varor på Sajten. Stöldgods omfattar egendom som stulits från privatpersoner och som tagits utan tillstånd från företag eller förvaltningar.

4.3 Säljare får inte bifoga reklammaterial med biljetterna. Köparens namn och adress lämnas ut till Säljaren med det enda syftet att leverera de specifika biljetter(erna) och får inte användas av Säljaren för andra ändamål, antingen i samband med denna leverans (er), eller separat från en sådan leverans (er). Du samtycker till att inte inkludera i din leverans till Köparen någon marknadsföring eller annat kommersiellt material som inte lämnats eller godkänts av Oss, än, om relevant, en momsfaktura om det begärts av Köparen och viagogo. Detta inkluderar, men inte begränsas till, material som presenterar en webbplats eller uppmanar Köparen att besöka en webbplats annan än viagogo, kataloger, visitkort, företags svarskort, bokmärken, kuponger, broschyrer, värvningar eller annan marknadsföring eller reklam. Att inkludera något av dessa punkter utgör en väsentlig överträdelse av detta Avtal. Du samtycker också att inte kontakta Köparen alls, oavsett anledning. Observera att din betalning kan undanhållas om Du bryter mot denna klausul.


5.1 Utredning. Vi kan utreda klagomål och överträdelser av våra policys. Du samtycker till att samarbeta till fullo med sådana undersökningar, inklusive, men inte begränsat till, att ge Oss mer specifik information om din rättighet till en biljett, var ifrån Du köpt biljetten, ditt köp av biljetten, och det pris Du betalade för den. /p>

5.2 Överträdelse, uppsägning och and avstängning. Vi kan vidta åtgärder som Vi anser lämpligt efter eget gottfinnande, inklusive, men inte begränsat till, utfärda en varning, stänga av eller säga upp tjänsten, neka tillträde, ta bort en annons eller rekommendera Dig att göra ändringar i annonsen. Du samtycker till att Vi kan försena eller avbryta betalningen till dig från biljettförsäljningen, och att Vi inte är skyldiga till att betala Dig för någon försäljning om vi har goda skäl att tro att en sådan försäljning var olaglig eller på annat sätt bryter mot detta Avtal. Vid uppsägning har Vi rätt att ta bort Säljarens annons, och rätt att makulera ett inköp för Köpare.

5.3 Utlämnande av information. Du samtycker till att Vi har rätt att rapportera till behöriga myndigheter eller berörda tredje parter om Vi misstänker att man bryter mot någon lag eller annan författning. Vi kommer att samarbeta för att de som bryter mot lagen kommer att åtalas i största möjliga utsträckning.

5.4 Justeringar. Om (a) en försäljning avbryts av någon anledning; (b) vi rimligen misstänker att du genomfört ett bedrägeri eller annan olaglig handling eller underlåtenhet under en köp- eller säljaktivitet; (c) du lämnar en försäljning obekräftad under längre tid än 48 timmar och inte Rapporterar ett problem; (d) du enligt förväntningarna som uppges i Avsnitt 2.10 och 2.15 inte kan leverera de exakta platserna du uppgett på Webbplatsen eller skickar biljetterna (och relaterade biljetter om sådana finns) på eller innan Sista leveransdatum, eller att du på något annat sätt inte kan slutföra försäljningen av dina biljetter eller relaterade sådana; (e) du skickar felaktiga, ej enligt beskrivning, ogiltiga, falska eller på annat sätt ogiltiga biljetter för hela eller delar av försäljningen; (f) Du på annat sätt är skyldig viagogo en specifik summa; eller (g) Du på annat sätt bryter mot detta Avtal eller är skyldig Oss en specifik summa, godkänner du att viagogo håller inne betalningen eller debiterar dig för den summa du är skyldig oss tillsammans med alla andra kostnader viagogo får på grund av din handling, inkluderat men ej begränsat till avgift för sen leverans, återutskrivningsavgift, returavgifter, kostnaden för ersättning av biljetter eller relaterade pass, kuponger, presentkort, återbetalningar och andra kostnader som krävs för att kompensera Köparen eller Säljaren för hans eller hennes dåliga upplevelser med en minimidebitering på 30 $ per biljett (eller motsvarande i deras listade valuta). Vi kan också först dra av summor du är skyldig oss från de vi är skyldig dig. Att stänga kontot eller öppna och använda fler än ett konto frigör dig inte från dina skyldigheter gentemot oss, och vi kan kombinera summor du är skyldig från flera olika konton.


6.1 Ingen Garanti. Med undantag av de garantier som anges i detta Avtal, tillhandahåller Vi Tjänsten på ett "som den är" och "som tillgänglig" basis utan någon form av garanti. Vi lämnar inga garantier i avseende till programvaran, biljetter, evenemang och tjänster som tillhandahålls på Sajten, och vi kan inte garantera att Säljare eller Köpare kommer att slutföra sin försäljning eller köp, och Vi friskriver oss från alla sådana garantier, både utryckliga, lagstadgade eller underförstådda, inklusive garantier för kvalitet, titel, icke-intrång i tredje parts rättigheter eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Vissa jurisdiktioner tillåter inte att exkludera underförstådda garantier eller restriktioner på varaktigheten av en underförstådd garanti, så ovanstående undantag kanske inte gäller Dig.

6.2 Ansvarsbegränsning. Vi frånsäger Oss allt ansvar för eventuell förlorad vinst eller andra särskilda, indirekta, oavsiktliga, eller föredömliga skador (inklusive men inte begränsat till, indirekta och särskilda skador) som kan uppstå till följd av tjänsterna, sajten, eller tillfälligt upphävning, uppsägning eller fel i tjänsten eller sajten. Vårt ansvar gentemot Dig eller andra i en sådan situation är begränsat till (a) £200, och (b) det totala värdet av samtliga biljetter och andra produkter som du köpt och/eller sålt via Sajten under den tid som ansökan gäller. Vissa jurisdiktioner tillåter inte att exkludera indirekta eller följdskador, så ovanstående undantag kanske inte gäller Dig. Under inga omständigheter är Vi ansvariga för eventuella merkostnader som kan uppstå när Du köper biljetter från en tredje part för biljetter som Du inte kunde köpa på Sajten.

6.3 Riskfördelning. Du förstår och godkänner att ovanstående begränsningar och friskrivningsklausuler utgör rimlig fördelning av risker, och att prissättning och Avtalets övriga villkor återspeglar en sådan fördelning av risk.

6.4 Skadeersättning. Vi är inte inblandade i själva transaktionen mellan Köpare och Säljare. Om du har ett problem med en eller flera av viagogos medlemmar, accepterar du att hålla viagogo och anslutande företag, tjänstemän, direktörer, agenter, dotterbolag, juridiska ombud och andra anställda skadelösa från och mot alla anspråk, förluster, skador (faktiska och följande), processer, beslut och juridiska avgifter som kan uppstå till följd av sådana tvist.

6.5 Skadeersättning av skatt. Du accepterar att Vi inte på något sätt är ansvarig för riktigheten eller lämpligheten rörande betalningar av skatter till någon enhet för din räkning. Du skall hålla viagogo och (om applicerbart) moderbolag, dotterbolag, koncernbolag, tjänstemän, direktörer, agenter, advokater, ombud och andra anställda skadelösa från alla skulder, ränta och kostnader (inklusive skäliga advokatarvoden) som förorsakats viagogo till följd av någon tredje part eller myndighet som innebär eller rör (I) lokala, regionala, nationella eller internationella skattefordran för det belopp du är skyldig enlig någon skattereglering, krav eller föreskrifter, eller (II) en tvist rörande viagogos skattestatus.

6.6 Ingen Agentur. Du och Vi är oberoende aktörer, och ingen agentur, handelsbolag, samriskföretag, arbetsgivare eller franshisetagare i detta Avtal.

6.7 Information om tredje part. Vi kontrollerar inte den information som andra användare tillhandahåller Oss och som görs tillgänglig på Sajten. Du kan finna att den information som andra användare tillhandahåller är kränkande, skadlig, felaktig eller vilseledande. Var försiktig när Du använder Sajten och kom ihåg att det finns risker att medlemmar agerar under falska förespeglingar. Genom att använda denna Sajt accepterar Du att viagogo inte är ansvarig för andra medlemmars handlingar eller försummelser på Sajten.

6.8 All försäljning är slutgiltig. All försäljning och budgivning är slutgiltiga. Ingen återbetalning, avbokningar eller utbyten kommer att utfärdas för förändringar av datum eller tider, begrepp som inte är avslutad, eller borttappade biljetter.

6.9 Ändring eller avbrott av Sajten. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, Sajten eller någon del av Sajten med eller utan förvarning. Du samtycker till att Vi inte skall hållas ansvarig gentemot Dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning eller uppförande av Sajten eller Tjänsten enligt detta Avtal, oavsett anledning. Vi kan inte garantera kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till vår service, och driften av Sajten kan störas av många faktorer som ligger utanför vår kontroll. Utöver detta kommer Sajten att vara otillgänglig under vissa perioder när Vi uppdaterar och ändrar den. Under denna tid kommer Sajten att vara otillgänglig.

6.10 Kommunikation.Om inget annat anges, skall all kommunikation till viagogo skickas via e-postformuläret som finns på Sajten under länken "Kontakta oss". Vår adress är: Boulevard Georges Favon 43, 1204 Geneva, Schweiz. Om inget annat anges, kommer all vår kommunikation till Dig skickas till den e-postadress Du angav vid registreringen. Sådan kommunikation förmodas tas emot en bankdag efter att det skickats.


7.1 Erkännande av ägarskap. Du godkänner att all upphovsrätt i (I) våra patent, varumärken, varunamn, servicemärken, namn och andra rättigheter som tillhör media (vilket utgör totalt "Immateriella Tillgångar") ägs och skall förbli vår egendom, och (II) Ingenting i detta Avtal ger Dig äganderätt eller licensrättigheter till våra Immateriella Tillgångar. Dessutom får du inte nu, och inte i framtiden bestrida giltigheten av våra Immateriella Tillgångar.

7.2 Upphovsrätt. Upphovsrätt (c) 2006-2018, viagogo AG. Programvaran och Sajten, inklusive men inte begränsat till, all text, grafik, logotyper, knappar, bilder, ljudfiler och datorprogram, tillhör viagogo eller dess leverantörer och skyddas av gällande nationella och internationella lagar om upphovsrätt och varumärken. Sammanställningen (dvs. insamling, arrangemanget och sammansättning) av allt innehåll på Sajten skyddas av nationella och internationella upphovsrättslagstiftning. Någon otillåten ändring, distribution, kopiering, överlåtelse eller skyltning av programvaran eller innehållet på Sajten är strängt förbjuden.

7.3 Ytterligare Villkor. Detta Avtal omfattar även följande villkor och handlingar som kan hittas på Sajten:


7.4 Tillämplig lag. Detta avtal ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Schweiz. Du samtycker till icke-exklusiv jurisdiktion och behörighet till domstolarna i Schweiz. viagogo AG är registrerat i Schweiz, med företagsnummer CH-270.3.014.628-0 och sätesadress: Boulevard Georges Favon 43, 1204 Geneva, Schweiz

7.5 Generellt. Detta Avtal (och alla handlingar som bifogas i Avtalet) utgör hela överenskommelsen mellan Dig och Oss i samband med Sajten och ersätter alla tidigare avtal mellan Dig och viagogo med avseende på innehållet häri, skriftligt eller muntligt. Ingen ändring, modifikation eller tillägg av någon bestämmelse i detta Avtal kommer att gälla eller vara verkningsfulla såvida de inte överensstämmer med de uttryckliga bestämmelserna i detta Avtal. Om någon bestämmelse i detta Avtal befinns vara ogiltigt eller inte kan verkställas under några omständigheter, skall tillämpningen under andra omständigheter och de återstående bestämmelser i detta Avtal inte påverkas. Du får inte överlåta detta Avtal, eller några av dess rättigheter eller skyldigheter, utan vårt skriftliga medgivande, som Vi kan vägra efter eget gottfinnande. Ingenting i detta Avtal är avsett att ge förmåner, rättigheter eller gottgörelser åt någon person eller annan enhet än den avtalsslutande partner och dess efterföljare tillåtna och övertagare. Våra leverantörer och co-brand partners är tredje partners förmånstagare av detta Avtal. Detta hindrar oss inte från att förändra dessa villkor utan att hänvisa till dem. Titeln i början av varje paragraf i detta Avtal är endast avsedd för referens och inte på något sätt definierar, tolkar eller beskriver innehållet eller omfattningen av paragrafen.


Did you find this answer helpful? Yes No
Varför var inte detta användbart?
Jag förstår svaret men jag gillar det inte
Jag förstår inte svaret
Jag finner inte frågan jag vill ställa
Kontakta Kund Stöd